சைக்கிள்காரன்

உலகம் என்னும் சாலையில் அனுபவித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை என்னும் சைக்கிளை
.....
அன்பே சிவம்
......
திண்ணை

திண்ணை
இது உங்கள் வீட்டு திண்ணை

தினமொரு திருக்குறள்

Wednesday, April 4, 2012

பழைய சேலை


குளிரடிக்கும் இரவுகில்
கசங்கிப்போன குப்பை போல
சுருண்டு படுத்துக் கிடக்கையில்
சிசுவை காக்கும் திரையாய்
என்னை மூடிக்கொள்கிறது
பாட்டியின் பழைய சேலை.

No comments:

Post a Comment

சொலவடை