சைக்கிள்காரன்

உலகம் என்னும் சாலையில் அனுபவித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை என்னும் சைக்கிளை
.....
அன்பே சிவம்
......
திண்ணை

திண்ணை
இது உங்கள் வீட்டு திண்ணை

தினமொரு திருக்குறள்

Wednesday, April 4, 2012

சொர்க்கம்தினந்தோறும் ஏறிச் செல்லும்
படிக்கட்டுகளின் அடியில்
குனிந்து பார்திருக்கிறீர்களா?
என்றைக்காவது பாருங்கள்
கடவுள் தென்படலாம்
உழைத்துக் களைத்து
உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்
ஏழையின் வடிவில்...

No comments:

Post a Comment

சொலவடை