சைக்கிள்காரன்

உலகம் என்னும் சாலையில் அனுபவித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை என்னும் சைக்கிளை
.....
அன்பே சிவம்
......
திண்ணை

திண்ணை
இது உங்கள் வீட்டு திண்ணை

தினமொரு திருக்குறள்

Wednesday, April 4, 2012

அப்பாவின் கையொப்பம்இதுவரை யாரும் கேட்டுப் பெற்றிடாத
தன் கையொப்பத்தை
பழைய காகிதங்களில் அவ்வப்போது
தானே போட்டுப் பார்த்துக் கொள்கிறார்,
சொத்துக்கள் ஏதும் சேர்த்திடாததால்
பழையதாய் ஒதுக்கப்பட்ட அப்பா.

No comments:

Post a Comment

சொலவடை