சைக்கிள்காரன்

உலகம் என்னும் சாலையில் அனுபவித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை என்னும் சைக்கிளை
.....
அன்பே சிவம்
......
திண்ணை

திண்ணை
இது உங்கள் வீட்டு திண்ணை

தினமொரு திருக்குறள்

Wednesday, April 4, 2012

எப்டி இருந்த நான் இப்டி ஆயிட்டேன் -- தேர்தலுக்கு முன்னும் பின்னும்


                 எப்டி இருந்த நான்                                         இப்டி ஆயிட்டேன் 

No comments:

Post a Comment

சொலவடை