சைக்கிள்காரன்

உலகம் என்னும் சாலையில் அனுபவித்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை என்னும் சைக்கிளை
.....
அன்பே சிவம்
......
திண்ணை

திண்ணை
இது உங்கள் வீட்டு திண்ணை

தினமொரு திருக்குறள்

Wednesday, April 4, 2012

கடைசியாக ஒரு முத்தம்உலகத்தில் கடைசி என்று
ஒன்று தான் இருக்கிறதா?
நீ என்னுடன் இருக்கையில் மட்டும்
எனக்கு பல கடைசிகள்
நேற்று இரவில் கனவில்
இதுதான் கடைசி
இதுதான் கடைசி என்று
நீ கொடுத்த பல முத்தங்களைப் போல...

No comments:

Post a Comment

சொலவடை